• CENAB - Centrum nanomateriálů a biotechnologií
    CENAB – Centrum nanomateriálů a biotechnologií

Aktuality

17. 1. 2022
YouTube: Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

V rámci naší nové platformy Science UJEP vznikla série videí, v nichž postupně představíme našim příznivcům výzkumníky, laboratoře a výzkumnou infrastrukturu Přírodovědecké fakulty. V tomto videu Vám představí dr. Jan Malý, vedoucí nově vzniklé ...

31. 12. 2021
Založení Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB)

Na základě usnesení Akademického senátu PřF UJEP ze dne 24.11.2021 byla v souladu s §27, odst. 1, písm. a) zákona o vysokých školách zrušena ke dni 31.12.2021 součást PřF UJEP v Ústí nad Labem Ústecké materiálové centrum (ÚMC) a zároveň byla zřízena k ...

22. 12. 2021
Nano bylo v kraji vidět i bez mikroskopu

Nanokonference s názvem „Ústecký kraj: #JeToNano“ propojila Ústecký kraj, Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Inovační centrum Ústeckého kraje. Ukázala, jak lze spojit síly a zviditelnit „Nano téma“ v našem regionu. Dne 21. 9. 2021 proběhla ...

22. 12. 2021
Nově podpořený projekt GAČR na období 2022-2024

Výzkumnému týmu CENAB pod vedením Mgr. Jana Malého, Ph.D. se ve spolupráci s týmem prof. RNDr. Anny Mackové, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. podařilo získat nový projekt Grantové agentury České republiky „Tvorba pokročilých nano/mikrostrukt...

Všechny novinky