Aktuality

24. 2. 2023
Uzavření budovy Za Válcovnou (příkaz děkana č. 1/2023)

Děkan přírodovědecké fakulty vydal na základě vyjádření statika ke stavu stropních konstrukcí v budově katedry biologie PřF UJEP v ulici Za Válcovnou č. 1000/8, zadní trakt Příkaz děkana č. 1/2023, který s okamžitou platností zakazuje vstup do budovy. ...

20. 2. 2023
ERASMUS+ výběrová řízení na ZS 2023/2024

Otevírá se výběrové řízení na studijní pobyty v zimním semestru 2023/2024 a praktické stáže v létě 2023 (1.7.2023 – 30.9.2023) a v zimním semestru 2023/2024 v rámci programu ERASMUS+. Vydejte se pracovat nebo studovat do zahraničí! Přihlášku je možn...

Všechny novinky