O nás

CENAB je organizační složkou Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Posláním výzkumného centra je realizovat základní a aplikovaný výzkum v oblastech přípravy a aplikací nanomateriálů syntetického i biologického původu v ochraně životního prostředí, zdraví a medicíně. Zabýváme se studiem interakcí nanomateriálů s biologickými modely na různých úrovních komplexity a rovněž problematikou vývoje mikrofluidních zařízení pro aplikace v biologii, biotechnologiích a v lékařské diagnostice. Jsme mezioborovým týmem, který integruje experty z oblastí fyziky, chemie, biologie a počítačového modelování a vytváříme tak sdílenou interdisciplinární výzkumnou platformu PřF UJEP.

Jsme členy konsorcia velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz, která sdružuje výzkumná pracoviště nanotechnologií v Česku zaměřená na nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Spolupracujeme s výzkumnými institucemi v Česku i v zahraničí a průmyslovými partnery.

Výzkum je propojen se vzděláváním přes studijní program Aplikované nanotechnologie ve všech třech stupních: bakalářský, magisterský a doktorský a rovněž se studijním programem Biologie.

Mgr. Jan Malý, Ph.D.
vedoucí CENAB
Místnost: CPTO 4.01; Tel.: +420 475 286 781
E-mail: jan.maly@ujep.cz

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
zástupce vedoucího CENAB
Místnost: CPTO 2.07; Tel.: +420 475 286 625
E-mail: pavla.capkova@ujep.cz