Spolupracující pracoviště

Biotechnologický ústav AV ČR – spolupráce při aplikaci nových typů vazebných proteinů v mikrofluidních čipech pro selektivní záchyt vzácných buněk z krve

Ústav chemických procesů AV ČR – spolupráce při studiu využití polymerních nanočástic, tzv. karbosilanových dendrimerů v cílené dopravě léčiv 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR – spolupráce při testování polymerních terapeutik a nanomateriálů

Ústav experimentální medicíny AV ČR – spolupráce při studování hematoencefalické bariery a optimalizace in vitro modelu hematoencefalické bariery a hematonádorové bariery.

Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha – příprava a charakterizace nanostrukturovaných materiálů

Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze

Průmysloví partneři spolupracující v oblasti vývoje nových nanovlákenných a nanokompozitních materiálů:
NanoSpace Technology s.r.o. Most
Nanotex s.r.o. Litvínov
NanoMedical s.r.o. Liberec
Krajská zdravotní a.s. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
InoCure Technical s.r.o.
Pardam s.r.o.
Nanotex Group s.r.o.
Orlen UniCre a.s.
Vodní sklo s.r.o. Ústí nad Labem

Dlouhodobá spolupráce ve výzkumu nanomateriálů s akademickými pracovišti a vysokými školami: VŠB-TU Ostrava, TU Liberec, VŠCHT Praha, TU Freiberg, ÚFCH JH AV ČR, ÚEM AV ČR a ÚCHP AV ČR

Laboratoř prof. Davida Oupického, Department of Pharmaceutical Sciences College of Pharmacy, University of Nebraska Medical Center

Laboratoř prof. Radoš Goldman, Clinical and Translational Glycoscience Research Center, Georgetown University

Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcelona, Spain, Comparative Bioinformatics group spolupráce na bioinformatické analýze nepopsaných cytoskeletálních genů bezobratlých (SV)