Nabídka smluvního výzkumu

  • studium cytotoxicity in vitro (imortalizované savčí kultury) a in vivo (Danio rerio, FET test) potenciálně toxických látek
  • izolace exosomů a studium jejich přenosu in vitro
  • testování biokompatibility a cytotoxicity nanomateriálů a materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství
  • analýza vzorků materiálů rastrovací a transmisní elektronovou mikroskopií
  • vývoj nanovlákenných nanomateriálů a nanokompozitů s nanovlákny a nanočásticemi, jejich charakterizace a testování funkčnosti, pokud jde o filtrační a antimikrobiální účinky a sorpční schopnosti – selektivní záchyt plynů
  • analýza povrchových vlastností nanokompozitů (smáčivost, elektrokinetický potenciál, stanovení specifického měrného povrchu a porozity materiálu)