Výstupy výzkumu

Odborné publikace za rok 2022

Benkocká, M., Herma, R., Lupínková, S., Slepička, P., Švorčík, V., & Kolská, Z. (2022). Antibacterial nanocomposite supporting cell growth and spheroid formation by chemical surface treatment of polymer foil. Surface and Interface Analysis, 54(7), 698–709. https://doi.org/10.1002/sia.7082

Čech Barabaszová, K., Holešová, S., Plesník, L., Kolská, Z., Joszko, K., & Gzik-Zroska, B. (2022). Hybrid Nanofillers Creating the Stable PVDF Nanocomposite Films and Their Effect on the Friction and Mechanical Properties. Polymers, 14(18), 3831. https://doi.org/10.3390/polym14183831

Cutroneo, M., Havranek, V., Torrisi, L., Silipigni, L., Kovacik, L., Malinsky, P., Slepicka, P., Fajstavr, D., Janoušková, O., Zbořilová, D., & Mackova, A. (2022). Porous polydimethylsiloxane composite filled with graphene oxide and gold nanoparticles produced by laser ablation in liquids. Vacuum, 199, 110951. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.110951

Cutroneo, Mariapompea, Hnatowicz, V., Mackova, A., Malinsky, P., Miksova, R., Ceccio, G., Maly, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Havranek, V. (2022). Ion Lithography of Single Ions Irradiation for Spatially Regular Arrays of Pores in Membranes of Polyethylene Terephthalate. Nanomaterials, 12(22), 3927. https://doi.org/10.3390/nano12223927

Edr, A., Wrobel, D., Krupková, A., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Novák, A., Malý, J., Kalasová, J., Malý, J., Malý, M., & Strašák, T. (2022). Adaptive Synthesis of Functional Amphiphilic Dendrons as a Novel Approach to Artificial Supramolecular Objects. International Journal of Molecular Sciences, 23(4), 2114. https://doi.org/10.3390/ijms23042114

Elashnikov, R., Rimpelová, S., Lyutakov, O., Pavlíčková, V. S., Khrystonko, O., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2022). Ciprofloxacin-Loaded Poly( N -isopropylacrylamide- co -acrylamide)/Polycaprolactone Nanofibers as Dual Thermo- and pH-Responsive Antibacterial Materials. ACS Applied Bio Materials, 5(4), 1700–1709. https://doi.org/10.1021/acsabm.2c00069

Henych, J., Št’astný, M., Němečková, Z., Kormunda, M., Šanderová, Z., Žmudová, Z., Ryšánek, P., Stehlík, Š., Ederer, J., Liegertová, M., Trögl, J., & Janoš, P. (2022). Cerium–Bismuth Oxides/Oxynitrates with Low Toxicity for the Removal and Degradation of Organophosphates and Bisphenols. ACS Applied Nano Materials, 5(12), 17956–17968. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c03926

Henych, J., Šťastný, M., Ederer, J., Němečková, Z., Pogorzelska, A., Tolasz, J., Kormunda, M., Ryšánek, P., Bażanów, B., Stygar, D., Mazanec, K., & Janoš, P. (2022). How the surface chemical properties of nanoceria are related to its enzyme-like, antiviral and degradation activity. Environmental Science: Nano, 9(9), 3485–3501. https://doi.org/10.1039/D2EN00173J

Hoskovec, J., Čapková, P., Vostiňáková, M., Ryšánek, P., Kaule, P., Tokarský, J., Benada, O., & Blechta, V. (2022). Permeable Membranes PUR/TETA and PUR/TEPA for CO2 Capture Prepared with One-Step Electrospinning Technology. Fibers, 10(11), 100. https://doi.org/10.3390/fib10110100

Janouskova, O., Herma, R., Semeradtova, A., Poustka, D., Liegertova, M., Malinska, H. A., & Maly, J. (2022). Conventional and Nonconventional Sources of Exosomes–Isolation Methods and Influence on Their Downstream Biomedical Application. Frontiers in Molecular Biosciences, 9. https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.846650

Klebanovych, A., Vinopal, S., Dráberová, E., Sládková, V., Sulimenko, T., Sulimenko, V., Vosecká, V., Macůrek, L., Legido, A., & Dráber, P. (2022). C53 Interacting with UFM1-Protein Ligase 1 Regulates Microtubule Nucleation in Response to ER Stress. Cells, 11(3), 555. https://doi.org/10.3390/cells11030555

Kocholatá, M., Malý, J., Martinec, J., & Auer Malinská, H. (2022). Plant extracellular vesicles and their potential in human health research, the practical approach. Physiological Research, 327–339. https://doi.org/10.33549/physiolres.934886

Kocholata, M., Prusova, M., Auer Malinska, H., Maly, J., & Janouskova, O. (2022). Comparison of two isolation methods of tobacco-derived extracellular vesicles, their characterization and uptake by plant and rat cells. Scientific Reports, 12(1), 19896. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23961-9

Kocúrik, M., Bartáček, J., Svoboda, J., Kolská, Z., Chýlková, J., & Sedlák, M. (2022). Covalent molecularly imprinted polymers for selective adsorption of plant growth stimulator 1-naphthaleneacetic acid. Polymer, 256, 125189. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.125189

Kracíková, L., Ziółkowska, N., Androvič, L., Klimánková, I., Červený, D., Vít, M., Pompach, P., Konefał, R., Janoušková, O., Hrubý, M., Jirák, D., & Laga, R. (2022). Phosphorus‐Containing Polymeric Zwitterion: A Pioneering Bioresponsive Probe for 31 P‐Magnetic Resonance Imaging. Macromolecular Bioscience, 22(5), 2100523. https://doi.org/10.1002/mabi.202100523

Liegertová, M., Semerádtová, A., Kocholatá, M., Průšová, M., Němcová, L., Štofik, M., Kříženecká, S., Malý, J., & Janoušková, O. (2022). Mucus-derived exosome-like vesicles from the Spanish slug (Arion vulgaris): taking advantage of invasive pest species in biotechnology. Scientific Reports, 12(1), 21768. https://doi.org/10.1038/s41598-022-26335-3

Lupínková, S., Benkocká, M., Ryšánek, P., & Kolská, Z. (2022). Enhancing immobilization of iron oxide particles on various polymer surfaces. Polymer Engineering & Science, 62(5), 1463–1472. https://doi.org/10.1002/pen.25935

Müllerová, M., Maciel, D., Nunes, N., Wrobel, D., Stofik, M., Červenková Št́astná, L., Krupková, A., Cuřínová, P., Nováková, K., Božík, M., Malý, M., Malý, J., Rodrigues, J., & Strašák, T. (2022). Carbosilane Glycodendrimers for Anticancer Drug Delivery: Synthetic Route, Characterization, and Biological Effect of Glycodendrimer–Doxorubicin Complexes. Biomacromolecules, 23(1), 276–290. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01264

Neubertova, V., Guselnikova, O., Yamauchi, Y., Olshtrem, A., Rimpelova, S., Čižmár, E., Orendáč, M., Duchon, J., Volfova, L., Lancok, J., Herynek, V., Fitl, P., Ulbrich, P., Jelinek, L., Schneider, P., Kosek, J., Postnikov, P., Kolska, Z., Svorcik, V., … Lyutakov, O. (2022). Covalent functionalization of Ti3C2T MXene flakes with Gd-DTPA complex for stable and biocompatible MRI contrast agent. Chemical Engineering Journal, 446, 136939. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.136939

Neubertová, V., Slepičková Kasálková, N., Vokatá, B., Bačáková, L., Švorčík, V., & Kolská, Z. (2022). Influence of UV irradiation and subsequent chemical grafting on the surface properties of cellulose. Cellulose, 29(3), 1405–1418. https://doi.org/10.1007/s10570-022-04426-8

Petkov, N., Bakalova, T., Bahchedzhiev, H., Kejzlar, P., Rysanek, P., Kormunda, M., & Capkova, P. (2022). Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings. Journal of Nano Research, 73, 175–196. https://doi.org/10.4028/p-723inm

Pokorný, R., Koutecký, V., & Štofik, M. (2022). Fossil wood of Iceland: An overview and new finds in Miocene coal-bearing formations. Review of Palaeobotany and Palynology, 306, 104724. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2022.104724

Reznickova, A., Nguyenova, H. Y., Zaruba, K., Strasakova, J., Kolska, Z., Michalcova, A., Prusa, F., Kvitek, O., Slepicka, P., Sajdl, P., & Svorcik, V. (2022). Grafting of silver nanospheres and nanoplates onto plasma activated PET: Effect of nanoparticle shape on antibacterial activity. Vacuum, 203, 111268. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111268

Reznickova, A., Sajdl, P., Nguyenova, H. Y., Lacmanova, V., Kolska, Z., Kasalkova, N. S., Kvitek, O., & Svorcik, V. (2022). Plasma treatment of PTFE at elevated temperature: The effect of surface properties on its biological performance. Materials Today Communications, 31, 103254. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103254

Slepička, P., Siegel, J., Šlouf, M., Fajstavr, D., Fajstavrová, K., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2022). The Functionalization of a Honeycomb Polystyrene Pattern by Excimer Treatment in Liquid. Polymers, 14(22), 4944. https://doi.org/10.3390/polym14224944

Slepičková Kasálková, N., Hurtuková, K., Fajstavr, D., Lapčák, L., Sajdl, P., Kolská, Z., Švorčík, V., & Slepička, P. (2022). Carbon Transformation Induced by High Energy Excimer Treatment. Materials, 15(13), 4614. https://doi.org/10.3390/ma15134614

Stanovský, P., Benkocká, M., Kolská, Z., Šimčík, M., Slepička, P., Švorčík, V., Friess, K., Ruzicka, M. C., & Izak, P. (2022). Permeability enhancement of chemically modified and grafted polyamide layer of thin-film composite membranes for biogas upgrading. Journal of Membrane Science, 641, 119890. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119890

Stejskal, J., Pekárek, M., Trchová, M., & Kolská, Z. (2022). Adsorption of organic dyes on macroporous melamine sponge incorporating conducting polypyrrole nanotubes. Journal of Applied Polymer Science, 139(20), 52156. https://doi.org/10.1002/app.52156

Stejskal, J., Vilčáková, J., Jurča, M., Fei, H., Trchová, M., Kolská, Z., Prokeš, J., & Křivka, I. (2022). Polypyrrole-Coated Melamine Sponge as a Precursor for Conducting Macroporous Nitrogen-Containing Carbons. Coatings, 12(3), 324. https://doi.org/10.3390/coatings12030324

Švanda, J., Kalachyova, Y., Mareš, D., Siegel, J., Slepička, P., Kolská, Z., Macháč, P., Michna, Š., Švorčík, V., & Lyutakov, O. (2022). Smart Modulators Based on Electric Field-Triggering of Surface Plasmon–Polariton for Active Plasmonics. Nanomaterials, 12(19), 3366. https://doi.org/10.3390/nano12193366

Trousil, J., Dal, N. K., Fenaroli, F., Schlachet, I., Kubíčková, P., Janoušková, O., Pavlova, E., Škorič, M., Trejbalová, K., Pavliš, O., & Sosnik, A. (2022). Antibiotic‐Loaded Amphiphilic Chitosan Nanoparticles Target Macrophages and Kill an Intracellular Pathogen. Small, 18(28), 2201853. https://doi.org/10.1002/smll.202201853

Urbaniak, T., García-Briones, G. S., Zhigunov, A., Hladysh, S., Adrian, E., Lobaz, V., Krunclová, T., Janoušková, O., Pop-Georgievski, O., & Kubies, D. (2022). Quaternized Chitosan/Heparin Polyelectrolyte Multilayer Films for Protein Delivery. Biomacromolecules, 23(11), 4734–4748. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c00926

Verner, A., Tokarský, J., Čapková, P., Ryšánek, P., Benada, O., Henych, J., Tolasz, J., Kormunda, M., & Syrový, M. (2022). Effect of crystal structure on nanofiber morphology and chemical modification; design of CeO2/PVDF membrane. Polymer Testing, 110, 107568. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2022.107568

Zabelin, D., Zabelina, A., Tulupova, A., Elashnikov, R., Kolska, Z., Svorcik, V., & Lyutakov, O. (2022). A surface plasmon polariton-triggered Z-scheme for overall water splitting and solely light-induced hydrogen generation. Journal of Materials Chemistry A, 10(26), 13829–13838. https://doi.org/10.1039/D2TA02365B

Vybrané publikace členů týmu za posledních 5 let

Camargo Ortega, G., Falk, S., Johansson, P. A., Peyre, E., Broix, L., Sahu, S. K., Hirst, W., Schlichthaerle, T., De Juan Romero, C., Draganova, K., Vinopal, S., Chinnappa, K., Gavranovic, A., Karakaya, T., Steininger, T., Merl-Pham, J., Feederle, R., Shao, W., Shi, S.-H., … Götz, M. (2019). The centrosome protein AKNA regulates neurogenesis via microtubule organization. Nature, 567(7746), 113–117. https://doi.org/10.1038/s41586-019-0962-4

Capkova, P., Kormunda, M., Kolska, Z., Trögl, J., Munzarova, M., & Rysanek, P. (2018). Electrospun Antimicrobial PVDF-DTAB Nanofibrous Membrane for Air Filtration: Effect of DTAB on Structure, Morphology, Adhesion, and Antibacterial Properties. Macromolecular Materials and Engineering, 303(3), 1700415. https://doi.org/10.1002/mame.201700415

Dráberová, E., Sulimenko, V., Vinopal, S., Sulimenko, T., Sládková, V., D’Agostino, L., Sobol, M., Hozák, P., Křen, L., Katsetos, C. D., & Dráber, P. (2017). Differential expression of human γ‐tubulin isotypes during neuronal development and oxidative stress points to a γ‐tubulin‐2 prosurvival function. The FASEB Journal, 31(5), 1828–1846. https://doi.org/10.1096/fj.201600846RR

Etrych, T., Janoušková, O., & Chytil, P. (2019). Fluorescence Imaging as a Tool in Preclinical Evaluation of Polymer-Based Nano-DDS Systems Intended for Cancer Treatment. Pharmaceutics, 11(9), 471. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11090471

Filipová, M., Bojarová, P., Rodrigues Tavares, M., Bumba, L., Elling, L., Chytil, P., Gunár, K., Křen, V., Etrych, T., & Janoušková, O. (2020). Glycopolymers for Efficient Inhibition of Galectin-3: In Vitro Proof of Efficacy Using Suppression of T Lymphocyte Apoptosis and Tumor Cell Migration. Biomacromolecules, 21(8), 3122–3133. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c00515

Herma, R., Wrobel, D., Liegertová, M., Müllerová, M., Strašák, T., Maly, M., Semerádtová, A., Štofik, M., Appelhans, D., & Maly, J. (2019). Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics, 562, 51–65. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.03.018

Janoušková, O., Přádný, M., Vetrík, M., Chylíková Krumbholcov, E., Michálek, J., & Dušková Smrčkov, M. (2019). Biomimetic modification of dual porosity poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogel scaffolds—porosity and stem cell growth evaluation. Biomedical Materials, 14(5), 055004. https://doi.org/10.1088/1748-605X/ab2856

Kormunda, M., Ryšánek, P., Hájková, P., Štěpanovská, E., Čapková, P., & Pavlík, J. (2021). Effect of low energy plasma treatment on surface chemistry and phase composition of electrospun polyvinylidene fluoride membrane. Surfaces and Interfaces, 22, 100900. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2020.100900

Liegertová, M., Wrobel, D., Herma, R., Müllerová, M., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Strašák, T., Malý, M., Čermák, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Maly, J. (2018). Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology, 12(8), 797–818. https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1475582

Machová, D., Koziolová, E., Chytil, P., Venclíková, K., Etrych, T., & Janoušková, O. (2018). Nanotherapeutics with suitable properties for advanced anticancer therapy based on HPMA copolymer-bound ritonavir via pH-sensitive spacers. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 131, 141–150. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2018.07.023

Müllerová, M., Maciel, D., Nunes, N., Wrobel, D., Stofik, M., Červenková Št́astná, L., Krupková, A., Cuřínová, P., Nováková, K., Božík, M., Malý, M., Malý, J., Rodrigues, J., & Strašák, T. (2021). Carbosilane Glycodendrimers for Anticancer Drug Delivery: Synthetic Route, Characterization, and Biological Effect of Glycodendrimer–Doxorubicin Complexes. Biomacromolecules, acs.biomac.1c01264. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01264

Ryšánek, P., Benada, O., Tokarský, J., Syrový, M., Čapková, P., & Pavlík, J. (2019). Specific structure, morphology, and properties of polyacrylonitrile (PAN) membranes prepared by needleless electrospinning; Forming hollow fibers. Materials Science and Engineering: C, 105, 110151. https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.110151

Ryšánek, P., Čapková, P., Štojdl, J., Trögl, J., Benada, O., Kormunda, M., Kolská, Z., & Munzarová, M. (2019). Stability of antibacterial modification of nanofibrous PA6/DTAB membrane during air filtration. Materials Science and Engineering: C, 96, 807–813. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.065

Ryšánek, P., Malý, M., Čapková, P., Kormunda, M., Kolská, Z., Gryndler, M., Novák, O., Hocelíková, L., Bystrianský, L., & Munzarová, M. (2017). Antibacterial modification of nylon-6 nanofibers: structure, properties and antibacterial activity. Journal of Polymer Research, 24(11), 208. https://doi.org/10.1007/s10965-017-1365-6

Semeradtova, A., Stofik, M., Vankova, L., Maly, P., Stanek, O., & Maly, J. (2018). Optical microchips based on high-affinity recombinant protein binders—Human serum albumin detection in urine. Sensors and Actuators B: Chemical, 272, 441–447. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.180

Smejkal, J., Malý, P., Kuchař, M., Panova, N., Semerádtová, A., Aubrecht, P., Štofik, M., & Malý, J. (2021). Cell immunocapture microfluidic chip based on high-affinity recombinant protein binders. Biosensors and Bioelectronics, 172, 112784. https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112784

Wrobel, D., Marcinkowska, M., Janaszewska, A., Appelhans, D., Voit, B., Klajnert-Maculewicz, B., Bryszewska, M., Štofik, M., Herma, R., Duchnowicz, P., & Maly, J. (2017). Influence of core and maltose surface modification of PEIs on their interaction with plasma proteins—Human serum albumin and lysozyme. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 152, 18–28. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.12.042

Wrobel, D., Müllerová, M., Strašák, T., Růžička, K., Fulem, M., Kubíková, R., Bryszewska, M., Klajnert-Maculewicz, B., & Malý, J. (2020). Glucose-modified carbosilane dendrimers: Interaction with model membranes and human serum albumin. International Journal of Pharmaceutics, 579, 119138. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119138

Aplikované výstupy

Patenty, užitné vzory: