Promoce

Promoce je tradičním, slavnostním, akademickým obřadem fakulty, při němž jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce probíhá za účasti akademických hodnostářů (rektora, děkana, proděkanů) a samozřejmě hostů – rodičů, příbuzných a přátel absolventů. Promoce se organizují dvakrát v roce, vždy v létě a na podzim.

 

PROMOCE  2022

Letní promoce absolventů PřF se uskuteční ve středu 29. 6. 2022 od 10.30 hod. v červené aule MFC.

Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit nejpozději do 17. 6. 2022

bezhotovostně na bankovní účet UJEP
ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 532016, do poznámky prosím uveďte PROMOCE. Pokud platbu zasíláte z jiného účtu, uveďte do poznámky i Vaše celé jméno.

Harmonogram včetně pokynů bude na webu začátkem června a všem promujícím rozeslán i e-mailovou pozvánkou.

Co víme již teď?

S absolventy se setkáme o hodinu dříve, tedy v 9.30 hod. !!!