David Staněk přednese o vztahu sestřihu RNA a degenerace oční sítnice

Od sestřihu RNA k degeneraci oční sítnice (a zpátky)“ je název přednášky prof. Mgr. Davida Staňka, Ph.D. z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, který 15. června navštíví naši fakultu.

RNA sestřih je jedním z klíčových kroků při expresi genů v eukaryotických organismech, při kterém se odstraňují nekódující sekvence a vytváří se mRNA, která slouží jako templát pro syntézu bílkovin. RNA sestřih je katalyzován ohromným komplexem, který obsahuje stovky proteinů a pět krátkých nekódujících RNA. Mutace v několika těchto sestřihových proteinech jsou zodpovědné za dědičnou degeneraci oční sítnice – retinitis pigmentosu. V naší laboratoři se zabýváme skládáním komplexů, které katalyzují RNA sestřih a studujeme, jak mutace způsobující retinitis pigmentosa ovlivňují funkci sestřihových bílkovin. A také se snažíme zjistit, proč mutace v sestřihovém komplexu, který potřebuje každá lidská buňka, zabíjí jen fotoreceptory,“ přibližuje diskutovanou problematiku přednášející David Staněk.

Od 13 hodin zveme všechny zájemce o toto téma na naši fakultu do místnosti 1.04 v budově CPTO.

Věříme, že poutavý přednes Davida Staňka nabídne informace zajímavé nejen pro odborníky v oboru, ale také pro laické zájemce o danou problematiku.

#scienceUJEP