Doktorandi představili svá výzkumná témata a bodovali na konferenci StudKon

Dvě první místa obsadili naši doktorandi na šestém ročníku konference studentů přírodovědných a technických programů STUDKONGratulace patří Václavu Harrandtovi za nejlepší ústní sdělení a Michaele Kocholaté za nejlepší poster.

Na konferenci pořádané Fakultou životního prostředí a Přírodovědeckou fakultou pod záštitou rektora UJEP, doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., se každoročně představují studenti všech ročníků doktorských studií obou fakult. Před publikem složeným z odborníků prezentují výsledky své výzkumné práce. Letos na StudKonu vystoupilo cekem 10 studentů s ústními a 12 studentů s posterovými sděleními.

Studenti se v kategoriích ústní a posterová prezentace utkali o Cenu Miroslava Broula, kterou odborná komise udělila třem příspěvkům, jež ji obsahem a úrovní prezentace zaujaly nejvíce.

Soutěž probíhala mezi doktorandy studujícími v programech Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie (PřF), Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF) a Strojírenské technologie.

V kategorii Nejlepší ústní sdělení se umístili:

Na prvním místě Václav Harrandt (PřF) s příspěvkem The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by two-strip probe: a journey to near-wall region hydrodynamice

Na druhém místě Katrien Boonen (FŽP) s příspěvkem Which factors influence mercury accumulation in tree rings?

Třetí místo obsadil Petr Panuška (PřF) s příspěvkem A microfluidic chip for generation and cultivation of tumor spheroids fabricated from OSTE+ polymer

V kategorii Nejlepší posterové sdělení se umístili:

Na prvním místě Michaela Kocholatá (PřF) s příspěvkem Isolation and characterization of plant exosomes for biomedical applications

Druhé místo patří Viktoru Gregušovi (PřF) s příspěvkem Association of cobaltacarborane derivative in aqueous solutions: Light scattering study

Třetí místo obsadil David Poustka (PřF) s příspěvkem Straight channel microfluidics for viscoelastic exosome separation – Influence of geometry and materials

Cenu za posterový studentský kvíz získal Petr Panuška.

Konference proběhla za účasti několika desítek akademických pracovníků obou pořádajících fakult včetně několika významných hostů z dalších českých i zahraničních univerzit. Byla prezentována různá témata napříč vědními obory zahrnující přípravu, charakterizaci a využití funkčních nanomateriálů, matematické modelování v chemických procesech a aparátech, energetické využití biomasy a odpadních materiálů, akumulaci škodlivých prvků ve složkách životního prostředí a řada dalších.

#scienceUJEP