Diplomy jsou rozdány. Zde je fotoreport

V tomto akademickém roce své studium na Přírodovědecké fakultě dokončilo dosažením diplomu 78 studentů.

Slavnostní okamžik oficiálního udělení vysokoškolského titulu si spolu s promovanými vychutnaly i jejich rodiny v Červené aule Kampusu UJEP v úterý 27. června.

Přinášíme fotoreportáž ze slavnostní události a všem promovaným ještě jednou přejeme mnoho štěstí v jejich další studijní i profesní kariéře, ale také v jejich soukromých životech.

Kompletní fotogalerii k volnému stažení najdete zde.

#scienceUJEP