Povinné každoroční školení z bezpečnosti práce – náhradní termíny

Náhradní termíny povinného každoročního školení z bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou k nakládání s chemickými látkami se uskuteční v pátek 13.10. od 12:30  (CP-3.17) a také v úterý 17.10. od 13:30 (CP-3.17).

Účast všech studentů, kteří budou v akademickém roce 2023/2024 jakkoli manipulovat s chemickými látkami (laborky, závěrečné práce, apod.), je povinná!

Toto školení se týká i akademických a neakademických pracovníků, kteří nejsou odborně způsobilí dle § 44b Zákona o ochraně veřejného zdraví (Předpis č. 258/2000 Sb. v platném znění) a neúčastnili se v loňském akademickém roce.