Naše fakulta se otevírá středoškolákům. Věnujeme jim studentský týden nebo prohlídku

Jaké je být vysokoškolákem si na naší fakultě mohou vyzkoušet studenti vyšších ročníků středních škol a gymnázií. Prostřednictvím programu „Vysokoškolákem na zkoušku” nabízíme další možnost, jak se seznámit s přírodními vědami i univerzitním prostředím ještě před vstupem na vysokou školu. Zároveň chceme u středoškoláků podpořit a rozvíjet zájem o přírodní vědy.

Tímto programem bychom středoškolákům rádi ukázali, že studium přírodních věd není nic nedosažitelného, může být zábavné a rozhodně je velmi zajímavé. Představíme jim prostředí našich laboratoří, učeben, ale i celého kampusu. Navíc, pokud se v budoucnu rozhodnou pro naši fakultu, přijdou po nástupu do prvního ročníku do známého prostředí, což jim může mnohé usnadnit,” vysvětluje proděkanka pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty UJEP RNDr. Regina Herma, Ph.D.

Akce Vysokoškolákem na zkoušku je určena žákům 3. a 4. ročníků středních škol a gymnázií Ústeckého a Karlovarského kraje. Ti si během jednoho týdne budou moci vyzkoušet, jaké to je studovat vybraný obor na ústecké přírodovědecké fakultě. Doprovod jim bude dělat přidělený „buddy”, podobně jako tomu bývá u zahraničních studentů.

„Díky podpoře z projektu Práce s nadanými žáky na PřF UJEP navíc tento zkušební vysokoškolský týden studenty nijak finančně nezatíží. Zdarma budou mít nejen týdenní studium, ale také případné ubytování na koleji,” doplňuje vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Zájemci o program budou vybráni na základě motivačních dopisů. Ty je možné odesílat do 15. září 2023 na adresu Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP cppv.prf@ujep.cz.

Kromě Vysokoškoláka na zkoušku nabízíme i komentované prohlídky kampusu, učeben a laboratoří, určené opět středoškolákům Ústeckého a Karlovarského kraje.

Prohlídky mohou využívat zájmové skupiny, jako jsou například přírodovědné kroužky či semináře, ale i třídní kolektivy či dokonce rodiče se středoškoláky se zájmem o přírodní vědy. I tuto variantu zcela financuje projekt Práce s nadanými žáky na PřF UJEP.

V případě zájmu o prohlídku je možné kontaktovat Centrum podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEPZde je také možné vyžádat si podrobnější informace k oběma programům.

Realizace projektu je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

#scienceUJEP