Aplikované nanotechnologie přijímají doktorandy. Prohlédněte si video

Doktorský studijní program Aplikované nanotechnologie je vysoce specializovaným oborem, který se zaměřuje na teoretické znalosti i praktickou přípravu nanomateriálů. Především jde ale o obor, který nabízí vysokou kvalifikaci, vynikacící zázemí laboratoří a skvělý vědecký tým.

V současnosti je možné hlásit se do přijímacího řízení. Veškeré informace o studiu lze nyní najít na webu, další podrobnosti a zajímavosti o současných výzkumných tématech i kolektivu nabízí také video.

Zajímáte se o doktorské studium přírodních věd? Rozšiřte naše řady a staňte se členem takřka rodinného týmu s perfektním zázemím. Nabízíme i další doktorské studijní programy. Jejich výčet najdete pod tímto odkazem.

Článek v anglické verzi zde.

Inovace DSP byla podpořen projektem Stuvin: Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L., reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735

#scienceUJEP