Čerstvý absolvent naší fakulty získal 1. místo na Česko-slovenské studentské vědecké konferenci

iž 13. Česko—slovenská studentská vědecká konference v oblasti fyziky proběhla na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 14. a 15. září 2023. Účastnil se jí i zástupce naší univerzity Mgr. Josef Novák, který zde vybojoval krásné 1. místo v sekci Částicová a jaderná fyzika . Těšíme se z jeho úspěchu.

Mgr. Josef Novák studoval magisterské studium nanotechnologií (CENAB) a svou diplomovou práci, kterou úspěšně obhájil těsně před konferencí, vypracoval ve spolupráci s Ústavem Jaderné Fyziky AVČR v Řeži. Ve své práci se zabýval zejména modifikací polymerů a grafen oxidu iontovými svazky a analýzou jejich senzorických a fotokatalytických vlastností. Získané výsledky následně úspěšně prezentoval na samotné konferenci v konkurenci dalších studentů z Česka a ze Slovenska.

Panu Novákovi gratulujeme jak k úspěšné obhajobě, tak ke skvělému 1. místu, a přejeme mnoho dalších úspěchů.

#scienceUJEP