Upozorňujeme na nové příkazy děkana

Přečtěte si nový příkaz děkana týkající se stanovení volebních okrsků do studentské komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP a příkaz o inventarizaci.

Všechny aktuální příkazy děkana najdete pod tímto odkazem.

#scienceUJEP