CENAB na konferenci µTAS2023 v Katovicích

Mezi 15. a 19. říjnem měli Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D. a Mgr. Petr Aubrecht z naší výzkumné skupiny CENAB jedinečnou příležitost prezentovat výsledky svých výzkumných prací na prestižní konferenci µTAS2023, konané v polských Katovicích.

Konference µTAS (Micro Total Analysis Systems) je známá svým globálním významem v oblasti mikrofluidiky a buněčné biologie. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D. zde prezentoval svůj poster s názvem “Micropatterned cyclic olefin copolymer foils for enhanced cell growth in microfluidics” zatímco Mgr. Petr Aubrecht představil svůj poster s názvem “Ostemer as a material suitable for biological microfluidic applications”.

Oba posterové příspěvky si na konferenci získaly pozornost a uznání mnoha odborníků.
Přítomnost obou našich výzkumníků na této prestižní konferenci ukazuje, že CENAB hraje důležitou roli v oblasti mikrofluidiky a buněčné biologie na světové úrovni.

Srdečně gratulujeme Mgr. Jiřímu Smejkalovi, Ph.D. a Mgr. Petrovi Aubrechtovi k jejich úspěšné účasti na µTAS2023 a očekáváme s nadšením další rozvoj jejich výzkumných projektů.