Pracovníci CENABu oceněni na předávání Cen Rektora UJEP

Dne 14. prosince se konalo slavnostní předávání cen Rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se naši výzkumníci Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D. a Mgr. Jiří Smejkal Ph.D. stali hrdými držiteli prestižních ocenění.

Ing. Stanislav Vinopal Ph.D. obdržel ocenění v kategorii “CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD”. Cena rektora byla Ing. Stanislavu Vinopalovi, Ph.D. udělena za významný přínos v oblasti molekulární vývojové neurobiologie, jímž přispěl k novému porozumění molekulárním mechanismům řídícím neuronální migraci, tedy ději zásadnímu pro normální vývoj mozku, a jehož dysregulace souvisí s celou řadou devastujících vývojových postižení.

Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D. obdržel ocenění v kategorii “CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI TECHNICKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD PRO PRACOVNÍKA DO 35 LET”. Výzkum Mgr. Jiřího Smejkala, Ph.D. v oblasti mikrofluidních čipů pro biomedicínské aplikace byl publikován ve významném mezinárodním časopise Biosensors and Bioelectronics. Planární mikrofluidní čip vyvinutý J. Smejkalem je schopen specificky detekovat vzácné buňky a zkrátit diagnostiku nádorových onemocnění, jako je například rakovina plic, ze standardních pěti dnů na několik hodin

Tato prestižní ocenění reflektují jejich vynikající práci v oblasti vědeckého bádání, ale také podtrhují důležitost jejich práce v oblasti technických a přírodních věd. Gratulujeme oběma oceněným k jejich úspěchu a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v jejich výzkumných a akademických kariérách.

Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D. (vlevo)

 

Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D. (vlevo)