Mgr. Petr Aubrecht

doktorand
Místnost: CPTO 4.07
Telefon: +420 475 286 794
E-Mail: petr.aubrecht@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle domluvy

Výuka:
Vedení vybraných úloh: Laboratorní praktikum I, II, III, IV; Laboratorní praktika z metod přípravy nanomateriálů, cvičení k předmětu Bio-mikroelektromechanické systémy.

Vědecká činnost:
Hlavním zaměřením je vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku. To zahrnuje návrh, přípravu a kompletaci mikrofluidních zařízení a jejich testování pro využití v aplikacích jako je studium toxicity na modelových organismech (Danio rerio) nebo k filtraci nádorových buněk.

Projektové aktivity:
Probíhající:
OP VVV UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů.
SGS – Vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku.

Ukončené:
ZEBRACHIP – microfluidic device for high-throughput automatic in vivo testing of biologically active compounds.
AZV ČR – Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfluidic chip technology.

Laboratorní praxe:
Fabrikační technologie: mikroabrazivní pískování, reaktivní iontové leptání (RIE), UV a elektronová litografie (EBL), nanášení tenkých vrstev napařováním a magnetronovým naprašováním, 3D mikrotisk, 3D tiskové technologie – Fused Filament Fabrication (FFF) a stereolitografie (SLA).
Charakterizační metody: optická a fluorescenční mikroskopie, rastrovací elektronová mikroskopie (SEM), profilometrie.