MSc. Dominika Wróbel, Ph.D.

Odborné zaměření: Biophysical methods in a biology, toxicology bionanotechnology, cell biology
Místnost: CPTO 4.09
Telefon: +420 475 286 798
E-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst:
2008-2012 Ph.D., doctoral studies in a field of General Biophysics
2000-2006 double master of science degrees in a field of Technical Microbiology and Technology of Fruit and Vegetable Products

Výzkumné aktivity:
I work in the area of biophysical characterization of nanomaterials potentially used in a biomedical applications. The characterization includes not only their behavior in a buffer solution but also their interactions with biological model systems like lipid model bilayers, proteins and nucleic acids. In my work I use several biophysical methods like spectrofluorimetry, calorimetry (DSC and ITC), circular dichroism (CD) spectrometry, transmission electron microscopy (TEM), dynamic light scattering (DLS) and electrophoretic light scattering (ELS).

Rozvojové a projektové aktivity:
2020 – dosud GAČR: Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv (20-21421S)
2018 – dosud OP VVV: UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funčních materiálů
2019-2022 INTER-COST: Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie
2018-2022 Člen řídícího výboru COST Action (CA17140)
2015 – dosud MŠMT – NanoEnviCZNanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
2015-2018 GAČR – Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami
2012-2015 Postdoktorand na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve výzkumném projektu věnovaném mladým vědcům „Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně“ (EE2.3.30.0062)
2010-2012 Polsko-slovenský grant bilaterální spolupráce: „Dendrimery jako nosiče pro siRNA cílené proti viru HIV-1 – interakce s membránami“ (SK-PL-0034-09)
2008-2012 Projekt TEAM – „Biologické vlastnosti a biomedicínské aplikace dendrimerů“ (Číslo projektu TEAM TEAM/2008-1/5)

Ocenění:
2018 
Cena za nejlepší poster financovaná prof. D. Tomaliou získaná během
6. mezinárodní sympozium o biomedicínských aplikacích dendrimerů; Urbino, Itálie

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy:
Účast na 5 doktorských a 5 postdoktorandských zahraničních stáží na univerzitách v Polsku (University of Lodz, Wroclav University of Technology), Itálii (University of Milan and University of Urbino), Slovensku (Univerzita Komenského), Řecku (School of Pharmacy) a Velká Británie (Uniwersity of Nottingham) 

Výzkumné publikace z poslední doby:

Edr, A., Wrobel, D., Krupková, A., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Novák, A., Malý, J., Kalasová, J., Malý, J., Malý, M., & Strašák, T. (2022). Adaptive Synthesis of Functional Amphiphilic Dendrons as a Novel Approach to Artificial Supramolecular Objects. International Journal of Molecular Sciences23(4), 2114. https://doi.org/10.3390/ijms23042114

Herma, R., Wrobel, D., Liegertová, M., Müllerová, M., Strašák, T., Maly, M., Semerádtová, A., Štofik, M., Appelhans, D., & Maly, J. (2019). Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics562, 51–65. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.03.018

Liegertová, M., Wrobel, D., Herma, R., Müllerová, M., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Strašák, T., Malý, M., Čermák, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Maly, J. (2018). Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology12(8), 797–818. https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1475582

Müllerová, M., Maciel, D., Nunes, N., Wrobel, D., Stofik, M., Červenková Št́astná, L., Krupková, A., Cuřínová, P., Nováková, K., Božík, M., Malý, M., Malý, J., Rodrigues, J., & Strašák, T. (2022). Carbosilane Glycodendrimers for Anticancer Drug Delivery: Synthetic Route, Characterization, and Biological Effect of Glycodendrimer–Doxorubicin Complexes. Biomacromolecules23(1), 276–290. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01264

Pasternak, K., Wróbel, D., Nowacka, O., Pieszyński, I., Bryszewska, M., & Kujawa, J. (2018). The effect of MLS laser radiation on cell lipid membrane. Annals of Agricultural and Environmental Medicine25(1), 108–113. https://doi.org/10.5604/12321966.1230734

Strašák, T., Malý, J., Wróbel, D., Malý, M., Herma, R., Čermák, J., Müllerová, M., Št′astná, L. Č., & Cuřínová, P. (2017). Phosphonium carbosilane dendrimers for biomedical applications – synthesis, characterization and cytotoxicity evaluation. RSC Advances7(30), 18724–18744. https://doi.org/10.1039/C7RA01845B

Wrobel, D., Kubikova, R., Müllerová, M., Strašák, T., Růžička, K., Fulem, M., & Maly, J. (2018). Phosphonium carbosilane dendrimers – interaction with a simple biological membrane model. Physical Chemistry Chemical Physics20(21), 14753–14764. https://doi.org/10.1039/C7CP07237F

Wrobel, D., Marcinkowska, M., Janaszewska, A., Appelhans, D., Voit, B., Klajnert-Maculewicz, B., Bryszewska, M., Štofik, M., Herma, R., Duchnowicz, P., & Maly, J. (2017). Influence of core and maltose surface modification of PEIs on their interaction with plasma proteins—Human serum albumin and lysozyme. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces152, 18–28. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.12.042

Wrobel, D., Müllerová, M., Strašák, T., Růžička, K., Fulem, M., Kubíková, R., Bryszewska, M., Klajnert-Maculewicz, B., & Malý, J. (2020). Glucose-modified carbosilane dendrimers: Interaction with model membranes and human serum albumin. International Journal of Pharmaceutics579, 119138. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119138