Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

Odborné zaměření: mikrofluidika, bionanotechnologie, buněčná biologie

Místnost: CPTO 4.07
Telefon: +420 475 286 793
E-mail: jiri.smejkal@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst:
2023 Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (nanotechnologie)
2014 Bc., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)
2016 Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)

Projektové a rozvojové aktivity:
2022 GAČR č. 21-06240S: Mikrofluidní systémy a vývoj Lab-on-chip systémů s využitím elektronové a iontové litografie.
2018-2019 TAČR č. TJ 01000077: Zebrachip: mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek.
2017–2019 IGA/SGS UJEP č. UJEP-SGS-2017-53-004-3: Mikrosystém pro separaci, kultivaci a studium cirkulujících nádorových buněk (CTC).
2016–2019 MZ č. 16 – 29738A: Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu.
2015–2016 IGA/SGS UJEP: Nové hybridní materiály pro biomedicínské aplikace.
2020-2022 MŠMT – INVUST: Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.
2018-2022 OP VVV UniQSurf“: Centrum biopovrchů a hybridních funčních materiálů.
2021 MŠMT – STUVIN: Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Ocenění:
2020 STUDKON 2020 – 2. místo v soutěži o nejlepší přednášku
2019 STUDKON 2019 – 1. místo v soutěži o nejlepší přednášku

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy:
2015
kurz Funkce a struktura buněčných membrán (Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i)

Významné publikace z poslední doby:
Liegertová, M., Wrobel, D., Herma, R., Müllerová, M., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Strašák, T., Malý, M., Čermák, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Maly, J. (2018). Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology, 12(8), 797–818. https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1475582

Nejedlá, Z., Poustka, D., Herma, R., Liegertová, M., Štofik, M., Smejkal, J., Šícha, V., Kaule, P., & Malý, J. (2021). Class II biocompatible E-Shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos and reduced cell proliferation in vitro – implications for 3D printed microfluidics. RSC Advances, 11(27), 16252–16267. https://doi.org/10.1039/D1RA00305D

Panuška, P., Nejedlá, Z., Smejkal, J., Aubrecht, P., Liegertová, M., Štofik, M., Havlica, J., & Malý, J. (2021). A millifluidic chip for cultivation of fish embryos and toxicity testing fabricated by 3D printing technology. RSC Advances, 11(33), 20507–20518. https://doi.org/10.1039/D1RA00846C

Smejkal, J., Malý, P., Kuchař, M., Panova, N., Semerádtová, A., Aubrecht, P., Štofik, M., & Malý, J. (2021). Cell immunocapture microfluidic chip based on high-affinity recombinant protein binders. Biosensors and Bioelectronics, 172, 112784. https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112784