Mgr. Jakub Hoskovec

Místnost: CPTO 2.22
Telefon:
+420 475 286 647
E-mail: Jakub.Hoskovec@ujep.cz
Odborné zaměření: nanotechnologie, elektrostatické zvlákňování
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Výukové aktivity:
Praktika z kurzu “Principy, technologie a využití nanovlákenných struktur” a “Laboratorní praktikum I”

Vzdělání a odborný růst
2021 Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (aplikované nanotechnologie)
2019 Bc., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (aplikované nanotechnologie)

Výzkumné aktivity
2023-2025 TAČR TK05020080 Katalytický rozklad odpadní biomasy
2022-2024 UJEP-SGS-2022-53-006-3 Optimalizace funkčnosti nanovlákenných a nanokompozitních membrán, hlavní řešitel (2023)
2021-2022 METAMORPH TO01000329 Pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2

Ocenění:
2023 NanoOstrava 2023 – 2. místo v soutěži o nejlepší poster

Významné publikace z poslední doby:
HOSKOVEC, J., ČAPKOVÁ, P., VOSTIŇÁKOVÁ, M., RYŠÁNEK, P., KAULE, P., TOKARSKÝ, J., BENADA, O., BLECHTA, V., Permeable membranes PUR/TETA and PUR/TEPA for CO2 capture prepared with one-step electrospinning technology Fibers, 10, 2022

KORMUNDA, M., RYŠÁNEK P., HOMOLA T., HENYCH J., TOLASZ J., HOSKOVEC J., ČAPKOVÁ P., Plasma-enhanced immobilization of cerium oxide nanoparticles on a fluorocarbon-based nanofibrous membranes, J. Appl. Polym. Sci., 140, 2023