Mgr. Kateřina Hamalová (Přibylová)

Místnost: CPTO 2.27
Telefon:
+42 475 286 653
E-mail: katerina.hamalova@ujep.cz

Výukové aktivity:
Podíl na výuce předmětů: Laboratorní praktikum I. a II
Metody přípravy nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů

Vzdělání a odborný růst
2024 Tříměsíční zahraniční praktická stáž na Polytechnic University of Cartagena, Spain – Department of Chemical And Environmental Engineering
2021 Mgr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta (Učitelství chemie a biologie pro střední školy)
2019 Bc., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Chemie a biologie)

Výzkumné aktivity
Příprava polymerních membrán a tenkých vrstev
Příprava nanostrukturovaných povrchů a nanočástic (chemické a fyzikálně-chemické metody)
Charakterizace povrchových vlastností materiálů (elektrokinetický potenciál, stanovení kontaktního úhlu goniometricky)
Stanovení měrného povrchu materiálu metodou BET (adsorpční/desorpční izoterma)

Aktuálně řešené projekty
2024 OP JAK – Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (AMULET) (členka týmu)
2023-2024 GAČR – Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnosti (členka týmu)
2023-2025 UJEP-SGS-2023-53-002-3 Příprava membrán se smíšenou matricí pro záchyt plynů (hlavní řešitelka)
2022-2024 UJEP-SGS-2022-53-004-2 Studium nanostrukturovaných materiálů pro detekci a záchyt CO2 (členka týmu)
2020-2022 UJEP-SGS-2020-53-005-2 Transportní vlastnosti polymeru ovlivněné okolním prostředím (členka týmu)

Publikace:
Hamalová K., Neubertová V., Vostiňáková M., Fíla V., Kolská Z., Amine-doped PEBA membrane for CO2 capture, Materials Letters, 333, 133695, 2023

Henych, J., Ryšánek, P., Št’astný, M., Němečková, Z., Adamec, S., Kormunda, M., Kamínková, S., Hamalová, K., Tolasz, J., Janoš, P., Electrospun PA6 Nanofibers Bearing the CeO2 Dephosphorylation Catalyst, 8(29), 26610-26618, 2023

Hamalová K., Kolská Z., Mixed Matrix Membranes for Carbon Dioxide Capture, Chemické Listy, 116(11), 672-680, 2022

Jirsáková K., Stanovský P., Dytrych P., Morávková L., Hamalová (Přibylová) K., Petrusová Z., Jansen C. J., Izák P., Organic vapour permeation in amorphous and semi-crystalline rubbery membranes: Experimental data versus prediction by solubility parameters, Journal of Membrane Science, 627, 119211, 2021