Mgr. Viktorie Neubertová

Místnost: CPTO 2.27
Telefon:
+420 475 286 653
E-mail: viktorie.neubertova@ujep.cz
Odborné zaměření: Nanotechnologie, Syntéza a charakterizace nanomateriálů
Konzultace: dle domluvy

Vyučované předměty:
Laboratorní praktikum I. a II.
Metody přípravy nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů
Praktika z charakterizace nanomateriálů

Vzdělání a odborný růst
2017 Bc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta (Aplikované nanotechnologie)
2019 Mgr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta (Aplikované nanotechnologie)
2024 Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta (Aplikované nanotechnologie)

Výzkumné aktivity
Příprava nanostrukturovaných povrchů a nanočástic (chemické a fyzikálně-chemické metody)
Charakterizace povrchových vlastností materiálů (elektrokinetický potenciál, stanovení kontaktního úhlu goniometricky, SEM-EDS)
DLS analýza disperzních soustav
DSC termická analýza
Spektroskopické analýzy: FTIR, Ramanova spektroskopie, UV-Vis spektroskopie

Aktuálně řešené projekty
2024 OP JAK – Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (AMULET), členka týmu
2023 GAČR – Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnosti, členka týmu

Členství v odborných organizacích:
2023 členka České společnosti chemické (ČSCh)

Publikační činnost:
https://orcid.org/0000-0002-3340-0778