Mgr. Michaela Kocholatá

Odborné zaměření: bionanotechnologie, rostlinné explantátové kultury

Místnost: CPTO 4.06
Telefon: +420 739 377 002
E-mail: kocholata.michaela@gmail.com
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst:
2018
Bc., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)
2021 Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)

Výzkumné aktivity:
2022 – OP VVV: UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funčních materiálů
2021-2023 SGS UJEP: Izolace a charakterizace rostlinných exosomů pro biomedicínské aplikace
2021 Podpora mladých vědeckých pracovníků ÚK – Genetická variabilita ozdobnice obrovské a její vliv na produkci energetické biomasy
2020 – 2021 Zéta TAČR LIGMIG – Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu

Vyučované předměty:
KBI/ME101 – Praktická cvičení z bioanalytických metod
KBI/P617 – Praktická cvičení z molekulární a buněčné biologie
KBI/N049 – Explantátové kultury rostlin I
KBI/N063 – Explantátové kultury rostlin II
KBI/N029 – Praktická cvičení z biotechnologie rostlin

Členství v odborných organizacích a další činnost:
Členka PR oddělení katedry biologie, UJEP