Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Odborné zaměření: Vývojová a buněčná biologie, molekulární biologie a genetika, modelové organismy
Místnost: CPTO 4.05 (CENAB), CPTO 8.12 (děkanát)
Telefon: +420 475 286 788 (4.05), +420 475 286 664 (8.12)
E-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle přechozí domluvy

ORCID iD: orcid.org/0000-0003-3858-856X
ResearchGate: researchgate.net/profile/Michaela-Liegertova
LinkedIn: linkedin.com/in/michaelaliegertova

Vzdělání a odborný růst:
2018 – dosud: proděkan pro rozvoj a kvalitu PŘF UJEP
2013 – dosud: odborný asistent KBI PŘF UJEP
2009-2016 titul Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (Vývojová a buněčná biologie)
2009-2013 vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení regulace transkripce
2007 – studijní stáž, University of Cape Town, South Africa (Department of Zoology)
2002-2009 titul Mgr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Učitelství biologie – chemie)

Vyučované předměty:
Obecná zoologie (Bc)
Evoluční a vývojová biologie (Bc)
Metody molekulární biologie (NMgr)
Diplomový seminář (NMgr)
Odborné praxe (NMgr)
Molekulární biologie pro nanotechnology (PhD)
S podílem na výuce: 
Ekotoxikologie, Laboratorní cvičení z ekotoxikologie
V angličtině: 
General Zoology, Molecular and Cell Biology, Methods in Molecular Biology, Laboratory Techniques in Molecular and Cell Biology, Animal and Plant Models in Biology

Výzkumné aktivity:
2021-2022 GAČR: Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv (člen řešitelského týmu)
2018–2022 MŠMT – UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů (člen řešitelského týmu)
2018–2020 TAČR Zéta: Zebrachip: mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek (hlavní řešitel)
2017–2019 IGA/SGS UJEP: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému (hlavní řešitel)

Významné publikace z poslední doby:

Gastropod Mucus: Interdisciplinary Perspectives on Biological Activities, Applications, and Strategic Priorities. Liegertová M, Malý J. ACS Biomater Sci Eng. 2023 Oct 9;9(10):5567-5579. doi: 10.1021/acsbiomaterials.3c01096. Epub 2023 Sep 26. PMID: 37751898

Bridging the extracellular vesicle knowledge gap: insights from non-mammalian vertebrates, invertebrates, and early-diverging metazoans. Liegertová M, Janoušková O. Front Cell Dev Biol. 2023 Aug 28;11:1264852. doi: 10.3389/fcell.2023.1264852. eCollection 2023. PMID: 37701784

Mucus-derived exosome-like vesicles from the Spanish slug (Arion vulgaris): taking advantage of invasive pest species in biotechnology. Liegertová M, Semerádtová A, Kocholatá M, Průšová M, Němcová L, Štofik M, Kříženecká S, Malý J, Janoušková O. Sci Rep. 2022 Dec 16;12(1):21768. doi: 10.1038/s41598-022-26335-3. PMID: 36526668

Immunocapturing rare cells from blood: A simple and robust microsystem approach. Smejkal J, Aubrecht P, Semerádtová A, Štofik M, Liegertová M, Malý J. Biosens Bioelectron. 2023 May 1;227:115155. doi: 10.1016/j.bios.2023.115155. Epub 2023 Feb 18. PMID: 36821992

Biodistribution and toxicity assessment of methoxyphenyl phosphonium carbosilane dendrimers in 2D and 3D cell cultures of human cancer cells and zebrafish embryos. Žmudová Z, Šanderová Z, Liegertová M, Vinopal S, Herma R, Sušický L, Müllerová M, Strašák T, Malý J. Sci Rep. 2023 Sep 19;13(1):15477. doi: 10.1038/s41598-023-42850-3. PMID: 37726330

Ostatní aktivity:
Implementace nástrojů umělé inteligence do výzkumu a vzdělávání – Projekt “AI společně” (https://aireaktor.ujep.cz/).
Školení a kurzy využití AI nástrojů pro vzdělávací instituce (https://prf.ujep.cz/cs/kurzy-a-workshopy).
Koordinátor zahraničních mobilit pro CENAB a KBI PŘF UJEP.
Zodpovědná osoba za péči o pokusná zvířata v registrovaném uživatelském zařízení UJEP. Vedoucí projektu pokusů na zvířatech.