Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Odborné zaměření: Vývojová a buněčná biologie, molekulární biologie a genetika, modelové organismy
Místnost: CPTO 4.05 (CENAB), CPTO 8.12 (děkanát)
Telefon: +420 475 286 788 (4.05), +420 475 286 664 (8.12)
E-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle přechozí domluvy

ORCID iD: orcid.org/0000-0003-3858-856X
ResearchGate: researchgate.net/profile/Michaela-Liegertova
LinkedIn: linkedin.com/in/michaelaliegertova

Vzdělání a odborný růst:
2018 – dosud: proděkan pro rozvoj a kvalitu PŘF UJEP
2013 – dosud: odborný asistent KBI PŘF UJEP
2009-2016 titul Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (Vývojová a buněčná biologie)
2009-2013 vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení regulace transkripce
2007 – studijní stáž, University of Cape Town, South Africa (Department of Zoology)
2002-2009 titul Mgr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Učitelství biologie – chemie)

Vyučované předměty:
Obecná zoologie (Bc)
Evoluční a vývojová biologie (Bc)
Metody molekulární biologie (NMgr)
Diplomový seminář (NMgr)
Odborné praxe (NMgr)
Molekulární biologie pro nanotechnology (PhD)
S podílem na výuce: 
Ekotoxikologie, Laboratorní cvičení z ekotoxikologie
V angličtině: 
General Zoology, Molecular and Cell Biology, Methods in Molecular Biology, Laboratory Techniques in Molecular and Cell Biology, Animal and Plant Models in Biology

Výzkumné aktivity:
2021-2022 GAČR: Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv (člen řešitelského týmu)
2018–2022 MŠMT – UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů (člen řešitelského týmu)
2018–2020 TAČR Zéta: Zebrachip: mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek (hlavní řešitel)
2017–2019 IGA/SGS UJEP: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému (hlavní řešitel)

Významné publikace z poslední doby:

Herma, R., Wrobel, D., Liegertová, M., Müllerová, M., Strašák, T., Maly, M., Semerádtová, A., Štofik, M., Appelhans, D., & Maly, J. (2019). Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics, 562, 51–65. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.03.018

Liegertová, M., Wrobel, D., Herma, R., Müllerová, M., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Strašák, T., Malý, M., Čermák, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Maly, J. (2018). Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology, 12(8), 797–818. https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1475582

Nejedlá, Z., Poustka, D., Herma, R., Liegertová, M., Štofik, M., Smejkal, J., Šícha, V., Kaule, P., & Malý, J. (2021). Class II biocompatible E-Shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos and reduced cell proliferation in vitro – implications for 3D printed microfluidics. RSC Advances, 11(27), 16252–16267. https://doi.org/10.1039/D1RA00305D

Panuška, P., Nejedlá, Z., Smejkal, J., Aubrecht, P., Liegertová, M., Štofik, M., Havlica, J., & Malý, J. (2021). A millifluidic chip for cultivation of fish embryos and toxicity testing fabricated by 3D printing technology. RSC Advances, 11(33), 20507–20518. https://doi.org/10.1039/D1RA00846C

Ostatní aktivity:
Koordinátor zahraničních mobilit pro CENAB a KBI PŘF UJEP
Zodpovědná osoba za péči o pokusná zvířata v registrovaném uživatelském zařízení UJEP; vedoucí projektu pokusů na zvířatech
Popularizace vědy: Centralizovaný rozvojový projekt – Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR (řešitel za UJEP)
Popularizační přednášky pro školy a veřejnost, aktivní spolupráce se středními školami v regionu, pravidelná účast na PR akcích pořádaných fakultou i univerzitou