prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

zástupce vedoucího CENAB
Místnost: CPTO 2.07
Mobil: +420 773 934 548
Telefon: +420 475 286 625
E-mail: pavla.capkova@ujep.cz

Výuka:
Úvod do nanotechnologií a nanomateriálů
Fyzika a fyzikální chemie materiálů a nanomateriálů
Principy, technologie a využití nanovlákenných struktur
Struktura látek a difrakční analýza   v materiálovém výzkumu
Praktika z difrakčních metod v materiálovém výzkumu
Úvod do supramolekulární chemie a krystalového inženýrství
Supramolekulární chemie a design funkčních nanostruktur

Zaměření výzkumu na PřF UJEP:
Základní i aplikovaný výzkum v oblasti přípravy polymerních nanovlákenných struktur a jejich chemické modifikace pro specifické funkce: antimikrobiální filtrační media pro vzdušné a kapalinové filtrace, separační membrány pro záchyt a separaci plynů z pyrolýzních procesů.

Spolupráce s průmyslem v aplikovaném výzkumu:
V oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje nanovlákenných materiálů spolupracujeme s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, nejvýznamnější spolupráce máme s firmami:  Pardam s.r.o., a InoCure s.r.o.. 

Výzkumné projekty podpořené granty v posledních 5 letech:
Projekt velké výzkumné infrastruktury: Nanomateriály pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost- NanoEnviCz (2016-22)
Projekt OP PIK – Aplikace: Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační media
Projekt OP PIK – Inovační voucher: Screening antimikrobiálních látek vhodných pro chemické modifikace nanovláken
Projekt GAČR: Plazmo-chemické modifikace vrstevnatých silikátů