RNDr. Petr Ryšánek, Ph.D.

Odborné zaměření: příprava a modifikace nanovlákenných textilií, testování vlastností nanovlákenných textilií, XRD analýza, XRF analýza
Místnost: CPTO 2.20
Telefon: +420 475 286 644
E-mail: petr.rysanek@ujep.cz
Konzultační hodiny: Út 9-10; Čt 10-11

Vzdělání a odborný růst:
2007 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (Analytická chemie)
2020 Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta (Aplikované nanotechnologie)

Vyučované předměty:
Praktika z difrakčních metod v materiálovém výzkumu
Kompozitní a nanokompozitní materiály
Principy, technologie a využití nanovlákenných struktur

Výzkumné aktivity:
2023-2025 TAČR Théta Katalytický rozklad odpadní biomasy, TK05020080, člen týmu
2016-2024 LM2018124: Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz, člen týmu
2019-2021 UJEP-SGS-2019-53-006-3: Nanovlákenné membrány pro specifické funkce, hlavní řešitel

Ocenění:
2019 StudKon 2019 – 2. místo v soutěži o nejlepší poster
2019 CHISA 2019 – 3. místo v soutěži o nejlepší plenární studentskou přednášku
2020 StudKon 2020 – 2. místo v soutěži o nejlepší přednášku

Významné publikace z poslední doby:

HOSKOVEC, J., ČAPKOVÁ, P., VOSTIŇÁKOVÁ, M., RYŠÁNEK, P., KAULE, P., TOKARSKÝ, J., BENADA, O., BLECHTA, V., Permeable membranes PUR/TETA and PUR/TEPA for CO2 capture prepared with one-step electrospinning technology Fibers, 10, 2022

SYROVÝ, M., ČAPKOVÁ, P., RYŠÁNEK, P., BENADA, O., VOSTIŇÁKOVÁ, M., Effect of wire and needle spinning on the direct manufacturing PAN/amine nanofibrous membranes for CO2 sorption J. Indust. Text., 53, 2023

KORMUNDA, M., RYŠÁNEK, P., HOMOLA, T., HENYCH, J., TOLASZ, J., HOSKOVEC, J., ČAPKOVÁ, P., Plasma-enhanced immobilisation of cerium oxide nanoparticles on a fluorocarbon-based nanofibrous membranes J. Appl. Polym. Sci., 54335, 2023

HENYCH, J., RYŠÁNEK, P., ŠŤASTNÝ, M., NĚMEČKOVÁ, Z., ADAMEC, S., KORMUNDA, M., KAMÍNKOVÁ, S., HAMALOVÁ, K., TOLASZ, J., JANOŠ, P., Electrospun PA6 nanofibers bearing the CeO2 dephosphorylation catalyst ACS Omega, 8, 2023

HENYCH, J., ŠŤASTNÝ, M., KŘÍŽENECKÁ S., ČUNDRLE, J., TOLASZ, J., DUŠKOVÁ, T., EDERER, J., STEHLÍK, Š., RYŠÁNEK, P., NEUBERTOVÁ, V., JANOŠ, P., Ceria-Catalized hydrolytic cleavage of sulfonamides Inorg. Chem, 2024