RNDr. Regina Herma, Ph.D.

Proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF
Odborné zaměření: bionanotechnologie, bio(nano)medicína, molekulární biologie, genetika

Místnost: CPTO 4.05 (CENAB), CPTO 8.11 (děkanát)
Telefon: +420 475 286 789 (4.05), +420 475 286 663 (8.11)
E-mail: regina.herma@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
https://www.linkedin.com/in/reginaherma/

Vzdělání a odborný růst:
2022–dosud Proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP
2022–dosud odborná asistentka CENAB PŘF UJEP
2021 RNDr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (aplikované nanotechnologie)
2021 Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (aplikované nanotechnologie)
2015 Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)
2013 Bc., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)

Projektové a rozvojové aktivity:
2021 GAČR: Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv
2018-2021 MŠMT: Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie
2018-2020 OP VVV: UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funčních materiálů
2018-2020 TAČR: Zebrachip: mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek.
2017–2019 IGA/SGS UJEP: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému
2015–2017 GAČR: Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami
2015–2016 IGA/SGS UJEP: Nové hybridní materiály pro biomedicínské aplikace.
2021 MŠMT – STUVIN: Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.
2020-2022 MŠMT –INVUST: Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.
2016-2021 MŠMT – NanoEnviCZ: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy:
6/2023 pracovní stáž (pediatrická nemocnice Gaslini, analytická laboratoř, Itálie)
4/2023 pracovní stáž (pediatrická nemocnice Gaslini, analytická laboratoř, Itálie)
10/2022 pracovní stáž (pediatrická nemocnice Gaslini, analytická laboratoř, Itálie)
2019 kurz Optimalizace obrazu v mikroskopii pro biologické aplikace (Olympus Czech Group, s.r.o.)
2017-2031 školení k získání Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů – oprávnění k používání pokusných zvířat (Ministerstvo zemědělství, Česká republika
1/2015 výzkumný pobyt (Fakulta biologie a ochrany životního prostředí, oddělení biofyziky, Univerzita Lodž, Polsko)
2014 kurz Funkce a struktura buněčných membrán (Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR v. v. i)2013 kurz Základy receptorové neurofyziologie (Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR v. v. i)
2012-2015 pracovní stáž (Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR v. v. i)

Vyučované předměty:
KBI/P102 – Úvod do biologie
KBI/VKBN – Vybrané kapitoly z biologie pro nanotechnology
KBI/ME101 – Praktická cvičení z bioanalytických metod
KFY/P614 – Laboratorní praktikum IV (Nanobiotechnologie: Využití nanočástic v biologii)
Exkurze na vybraná vědecko-výzkumná pracoviště
Praktická cvičení z imunoanalytických metod
Praktická cvičení ze separačních metod v biologii
Biologické laboratorní metody II

V angličtině:
KBI/004 Biotechnology
KBI/006 Genetics
KBI/007 Molecular and Cell Biology*
KBI/013 Laboratory Techniques in Molecular and Cell Biology*
KBI/014 Microscopy Techniques in Biology*
* s podílem na výuce

Významné publikace z poslední doby:

Žmudová Z., Šanderová Z., Liegertová M., Vinopal S., Herma R., Sušický L., Müllerová M., Strašák T., Malý J. Biodistribution and toxicity assessment of methoxyphenyl phosphonium carbosilane dendrimers in 2D and 3D cell cultures of human cancer cells and zebrafish embryos.  Sci Rep. 2023 Sep 19;13(1):15477. doi: 10.1038/s41598-023-42850-3. PMID: 37726330

Janoušková, O., Herma, R., Semerádtová, A., Poustka, D., Liegertová, M., Malinská, H., & Malý, M. (2022). Conventional and Nonconventional Sources of Exosomes–Isolation Methods and Influence on Their Downstream Biomedical Application. Frontiers in molecular biosciences, 9.

Nejedlá, Z., Poustka, D., Herma, R., Liegertová , M., Štofik , M., Smejkal, J., … & Malý, J. (2021). Class II biocompatible E Shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos and reduced cell proliferation in vitro implications for 3D printed microfluidics. RSC Advances 11 (27), 16252 16267.

Benkocká, M., Herma, R., Lupínková, S., Slepička, P., Švorčík, V., & Kolská, Z. (2022). Antibacterial nanocomposite supporting cell growth and spheroid formation by chemical surface treatment of polymer foil. Surface and Interface Analysis.

Herma, R., Wrobel, D., Liegertová, M., Müllerová, M., Strašák, T., Maly, M., Semerádtová, A., Štofik, M., Appelhans, D., & Maly, J. (2019). Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics, 562, 51–65. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.03.018

Liegertová, M., Wrobel, D., Herma, R., Müllerová, M., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Strašák, T., Malý, M., Čermák, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Maly, J. (2018). Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology, 12(8), 797–818. https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1475582

Nejedlá, Z., Poustka, D., Herma, R., Liegertová, M., Štofik, M., Smejkal, J., Šícha, V., Kaule, P., & Malý, J. (2021). Class II biocompatible E-Shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos and reduced cell proliferation in vitro – implications for 3D printed microfluidics. RSC Advances, 11(27), 16252–16267. https://doi.org/10.1039/D1RA00305D

Strašák, T., Malý, J., Wróbel, D., Malý, M., Herma, R., Čermák, J., Müllerová, M., Št′astná, L. Č., & Cuřínová, P. (2017). Phosphonium carbosilane dendrimers for biomedical applications – synthesis, characterization and cytotoxicity evaluation. RSC Advances, 7(30), 18724–18744. https://doi.org/10.1039/C7RA01845B

Wrobel, D., Marcinkowska, M., Janaszewska, A., Appelhans, D., Voit, B., Klajnert-Maculewicz, B., Bryszewska, M., Štofik, M., Herma, R., Duchnowicz, P., & Maly, J. (2017). Influence of core and maltose surface modification of PEIs on their interaction with plasma proteins—Human serum albumin and lysozyme. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 152, 18–28. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.12.042

Patent: 2021 – UJEP. Mikrofluidní čip pro průtokové kultivace biologických objektů. Původci Liegertová M. a kol. Česká republika. PV 2020-134. Datum udělení patentu 12.04.2021. Dostupné ZDE

Členství v odborných organizacích a další činnost:
členka Českého klubu skeptiků SISYFOS
členka komise osob odpovědných za péči o pokusná zvířata, Přírodovědecká fakulta UJEP
2010–2015 členka stipendijní komise Přírodovědecké fakulty UJEP
2013–2015 členka akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP