Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.

Odborné zaměření: Buněčná a molekulární biologie
Místnost: CPTO 4.03
Telefon: +420 475 286 784
E-mail: stanislav.vinopal@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst:
2001-2006
Ing., Vysoká škola chemicko-technologická, FPBT (Obecná a aplikovaná biochemie)
2006-2012 Ph.D., Univerzita Karlova, PřF (Buněčná a vývojová biologie)

Kurzy:
2019
EMBO Laboratory Leadership Course for Postdocs, Leimen, Německo
2013 FELASA B course (required for performing animal experiments), Berlin, Německo

Výzkumné aktivity:
2003-2006 Oddělení biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha – Genetické modifikace  buněčné stěny kvasničného biosorbentu navrhované pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů.
2006-2013 Oddělení biologie cytoskeletu, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha – Funkční charakterizace vybraných proteinů regulujících mikrotubuly.
2013-2019 Laboratoř axonálního růstu a regenerace, DZNE, Bonn, Německo – postdoc – Role centrozómu v neuronální polarizaci a neurogenezi, preklinické testy látek stabilizujících mikrotubuly na myším modelu amyotrofické laterální sklerózy (SOD1G93A), spolupráce na analýze stresových granul v neuronech.
2021-2022 SGS UJEP – Fylogenetická a funkční analýza vybraných proteinů souvisejících s cytoskeletem u želvušek.

Vyučované předměty:
KBI/KB502, KBI/PB502, KBI/P502, KBI/P522, KBI/E106- Fyziologie živočichů a člověka
KBI/E121 – Labor. Techniq. in Mol. and Cell Biology
KBI/E120 – Microscopy Techniques in Biology
KBI/ME202 – Praktický kurz pokročilých mikroskopických metod

Významné publikace z poslední doby:

Novotná Floriančičová, K., Baltzis, A., Smejkal, J., Czerneková, M., Kaczmarek, Ł., Malý, J., Notredame, C., and Vinopal, S. (2023). Phylogenetic and functional characterization of water bears (Tardigrada) tubulins. Scientific Reports 13, 5194.

Vinopal, S.†, Dupraz, S.†, Alfadil, E., Pietralla, T., Bendre, S., Stiess, M., Falk, S., Camargo Ortega, G., Maghelli, N., Tolić, I.M., Smejkal, J., Götz, M., and Bradke, F. (2023). Centrosomal microtubule nucleation regulates radial migration of projection neurons independently of polarization in the developing brain. Neuron 111(8), 1241-1263.e16. †These authors contributed equally.

Camargo Ortega, G., Falk, S., Johansson, P. A., Peyre, E., Broix, L., Sahu, S. K., Hirst, W., Schlichthaerle, T., De Juan Romero, C., Draganova, K., Vinopal, S., Chinnappa, K., Gavranovic, A., Karakaya, T., Steininger, T., Merl-Pham, J., Feederle, R., Shao, W., Shi, S.-H., … Götz, M. (2019). The centrosome protein AKNA regulates neurogenesis via microtubule organization. Nature, 567(7746), 113–117. https://doi.org/10.1038/s41586-019-0962-4

Czerneková, M., & Vinopal, S. (2021). The tardigrade cuticle. Limnological Review, 21(3), 127–146. https://doi.org/10.2478/limre-2021-0012

Das, R., Schwintzer, L., Vinopal, S., Roca, E. A., Sylvester, M., Oprisoreanu, A.-M., Schoch, S., Bradke, F., & Broemer, M. (2019). New roles for the de-ubiquitylating enzyme OTUD4 in an RNA-protein network and RNA granules. Journal of Cell Science. https://doi.org/10.1242/jcs.229252