Volby do AS UJEP – Přírodovědecká fakulta

Funkční období současného Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) končí dne 31. 12. 2022. AS UJEP proto vyhlásil dne 26. 10. 2022 v souladu s čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby do AS UJEP pro nové funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

Volby se v rámci PřF UJEP uskuteční 30. 11. 2022 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. ve vstupní hale CPTO, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem.

Přírodovědeckou fakultu v AS UJEP zastupuje pět zvolených zástupců – tři za akademickou komoru a dva za komoru studentskou. Návrhy kandidátů na členství v akademické i studentské komoře AS UJEP jsou odevzdávány libovolnému členovi dílčí volební komise PřF UJEP v období od 7. 11. do 21. 11. 2022 – do 12:00.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na úřední desce PřF UJEP, fakultních webových stránkách a na webu https://elf.ujep.cz/as/ nejméně 7 kalendářních dnů před termínem konání voleb do AS UJEP.

Vyhlášení řádných Voleb Do Akademické A Studentské Komory AS UJEP

Návrh Kandidáta Do Akademické Komory AS UJEP

Návrh Kandidáta Do Studentské Komory AS UJEP